Välkommen till Östra Ryd IF

I Östra Ryds IF bedrivs Seniorfotboll, Ungdomsfotboll, Gubbfotboll, Dansgrupper, Gruppträning, Bridge och Innebandy. Vi öppnar gärna dörren för nya spännande aktiviteter och ideér för att föra föreningen framåt. Vi är en förening som med hjälp av medlemmar tar ansvar för det ideella arbetet vilket är en den tor del för att föreningen skall kunna leva vidare och utvecklas.

Förord

I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Östra Ryds IF´s policy. Syftet med detta dokument är att ge medlemmarna vägledning i hur vi ställer oss i situationer som kan uppkomma i samband med till exempel träning och matcher. Detta dokument bör revideras årligen, exempelvis vid sektionens årsmöte.

1. Verksamhetsidé

Örif vill bedriva sin fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt. Vi vill fostra spelarna till ansvarskännande människor som respekterar regler och normer; både på fotbollsplan och utanför den. Vi tar aktivt ställning mot våld, mobbning, rasism, droger och dopning. Vi vill att alla spelare ska respektera Fairplay. Vi arbetar för att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter till sitt idrottsutövande.
Vårt mål med ungdomsverksamheten är att behålla ungdomarna i spel så länge som möjligt.

 

Sponsorer
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

0706-93 08 34

Håkan Pettersson

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background